Fundacja im. Ewy Pawłowskiej 

"Z uśmiechem w przyszłość"

Adres: 

ul. Wodzickiego 105 lok. 18

42-200 Częstochowa

Telefon:

797 897 175

E-mail:

fundacja@zuwp.com.pl

Facebook:

www.facebook.com/ZUsmiechemWPrzyszlosc