Stronę dokumentującą nasze działania dedykujemy wszystkim darczyńcom



Święto pieczonego ziemniaka - dzień atrakcji dla dzieci z domów dziecka