Podaruj swój 1%

Program rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci

KRS 0000408833 

 Fundacja im. Ewy Pawłowskiej "Z uśmiechem w przyszłość"

Fundacja znajduje się wykazie organizacji pożytku publicznego,

którym można przekazać 1% swojego podatku w roku 2017.

Wykaz na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej

http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku,Publicznego,3666.html

31.03.2015 

Sprawozdanie z przeprowadzonej na terenie

Rzeczpospolitej Polskiej zbiórki publicznej nr 25/2014.

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie od 3.03.2014r do 2.03.2015r przez Fundację im. Ewy Pawłowskiej "Z uśmiechem w przyszłość"  z siedzibą w Częstochowie.  Zbiórka przeprowadzona i wydatkowana zgodnie z decyzją z dnia 16 stycznia 2014 nr 25/2014 wydaną przez Ministra Administracji i Cyfryzacji .

Suma zebranych ofiar pieniężnych:  73689,45 zł

W tym:

-środki zebrane do skarbon stacjonarnych: 73689,45 zł

-zebrane do puszek kwestarskich: nie prowadzono

Wydatkowane środki (stan na dzień 30.03.2015r): 37954,74zł

Szczegółowo:

z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc podopiecznym Fundacji, poprzez pokrycie kosztów:

 1. leczenia, zabiegów, rehabilitacji, konsultacji medycznych, badań lekarskich, zakupu leków, środków medycznych oraz pielęgnacyjnych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, zakupu żywności, odzieży, obuwia, środków czystości i higieny, artykułów szkolnych oraz zabawek, -  32854,74 zł,
 2. turnusów rehabilitacyjnych, w tym pobytu podopiecznego i opiekuna - 5100 zł,
 3. prac adaptacyjno-remontowych miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej, - 0 zł.
 4. organizacji imprez integracyjnych, rekreacyjnych i kulturalnych według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej. -  0 zł.

Koszt przeprowadzenia zbiórki publicznej (w całości pokryty ze środków własnych Fundacji): 458 zł (0,6% sumy zebranej kwoty).

Szczegółowo:

-środki wydatkowane na przygotowanie skarbon stacjonarnych: 458 zł

Pozostałe, niewykorzystane  środki  zostaną wydatkowane zgodnie z pozwoleniem na wyżej wymienione cele.

20.05.2014r 

Sprawozdanie z przeprowadzonej na terenie województwa śląskiego zbiórki publicznej

nr 618/GM/2012 oraz 943/GM/2013.

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie województwa śląskiego w terminie od 1.05.2012r do 30.04.2014r przez Fundację im. Ewy Pawłowskiej Z uśmiechem w przyszłość  z siedzibą w Częstochowie.  Zbiórka przeprowadzona i wydatkowana zgodnie z decyzją nr 618/GM/2012 przedłużona decyzją 943/GM/2013 wydaną przez Śląski Urząd Marszałkowski.

Suma zebranych ofiar pieniężnych:  117659,07 zł

W tym:

-środki zebrane do puszek kwestarskich: 9258,88 zł

-środki zebrane do skarbon stacjonarnych: 107766,07 zł

-wpłaty na specjalnie założone konto w ramach zbiórki publicznej:  634,12 zł

Wydatkowane środki (stan na dzień 30.04.2014r): 64769,42 zł

Szczegółowo:

 1. Pokrycie kosztów leczenia, zabiegów, rehabilitacji, konsultacji medycznych, badań lekarskich, zakupu leków oraz sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla podopiecznych Fundacji,  - 44475,57 zł,
 2. finansowanie lub dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych (pokrycie kosztu dojazdu, pobytu, rehabilitacji i leczenia podopiecznego Fundacji oraz pokrycie kosztu dojazdu i pobytu rodzica lub  opiekuna) -  8160 zł,
 3. zakup żywności, odzieży, obuwia, środków czystości, artykułów szkolnych oraz gospodarstwa domowego dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej -  10042,77 zł,
 4.  pokrycie kosztów organizacji imprez integracyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych dla dzieci  z domów dziecka oraz rodzin patologicznych (organizacja Dnia Dziecka, Mikołajek, wyjścia do kina, teatru, pizzerii, wycieczki w ciekawe miejsca oraz plener, poczęstunek Wigilijny i Wielkanocny)  - 2091,08 zł,
 5. finansowanie lub dofinansowanie kosztów prac adaptacyjno-remontowych mających na celu przystosowanie miejsca zamieszkania dla potrzeb osoby niepełnosprawnej,  - 0 zł.

Koszt przeprowadzenia zbiórki publicznej (w całości pokryty ze środków przekazanych przez założycieli Fundacji): 2425,40 zł (2,06% sumy zebranej kwoty).

Szczegółowo:

-środki wydatkowane na zakup puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych: 1602,90 zł

-środki wydatkowane na przygotowanie puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych: 822,50 zł

Pozostałe, niewykorzystane  środki  zostaną wydatkowane zgodnie z pozwoleniem na wyżej wymienione cele.

9.04.2014r

Sprawozdanie z przeprowadzonej na terenie województwa opolskiego zbiórki publicznej

nr DOA-VI.622.3.2013

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie województwa opolskiego w terminie od 10.03.2013r do 9.03.2014r przez Fundację im. Ewy Pawłowskiej "Z uśmiechem w przyszłość"  z siedzibą w Częstochowie.  Zbiórka przeprowadzona i wydatkowana zgodnie z decyzją z dnia 27 lutego 2013r DOA-VI.622.3.2013 wydaną przez Marszałka Województwa Opolskiego. Suma zebranych ofiar pieniężnych:  26525,43 zł.

W tym:

-środki zebrane do puszek kwestarskich: nie prowadzono zbiórki

-środki zebrane do skarbon stacjonarnych: 26525,43 zł

Wydatkowane środki (stan na dzień 30.03.2014r): 9214,24 zł

Szczegółowo:

 1. Pokrycie kosztów leczenia, zabiegów, rehabilitacji, konsultacji medycznych, badań lekarskich, zakupu leków, środków medycznych oraz pielęgnacyjnych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla podopiecznych Fundacji, - 8125,88 zł
 1. Zakup żywności, odzieży, obuwia, środków czystości, artykułów szkolnych, zabawek oraz podstawowych artykułów służących higienie osobistej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, - 1088,36 zł

Na pozostałe wnioskowane cele do dnia 30.03.2014r nie wydatkowano środków.

Koszt przeprowadzenia zbiórki publicznej (w całości pokryty ze środków przekazanych przez Fundatora): 469,36 zł (1,8% sumy zebranej kwoty).

Szczegółowo:

-środki wydatkowane na zakup puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych: 248,86 zł

-środki wydatkowane na przygotowanie puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych: 220,50 zł

Pozostałe, niewykorzystane  środki  zostaną wydatkowane do końca roku zgodnie z decyzją DOA-VI.622.3.2013.

15.01.2014r

        Akcja Swiąteczna Paczka

Akcja świąteczna paczka po raz kolejny pozwoliła nam zorganizować pomoc dla najuboższych. W tym roku w ramach akcji udało nam się dotrzeć do większego niż  przed rokiem grona osób potrzebujących.  Paczki przekazano osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,  które często zmagają się  również z poważnymi problemami zdrowotnymi. Przekazane dary - to przede wszystkim produkty żywnościowe oraz podstawowe środki czystości. Środki zgromadzone na przygotowanie paczek przekroczyły 4 tysiące zł.

10. 10. 2013r

        Święto pieczonego ziemniaka

W dniu 27 września w Strzelcach Opolskich nasza Fundacja zorganizowała wspólnie ze Strzeleckim Ośrodkiem Kultury i Restauracją Krakus dzień atrakcji dla dzieci z domów dziecka. Udział w imprezie wzięły dzieci z domów dziecka z Turawy, Chmielowic, Kędzierzyna-Koźla, Tarnowa Opolskiego oraz z rodzinnego domu dziecka w Ozimku. Zorganizowane zabawy i konkursy dla dzieci nawiązywały tematycznie do jesiennej pory roku. Czas dzieciom umilili krakowscy aktorzy z Teatru Urwis oraz zespół Suskie Skowronki. Widząc radość na twarzach dzieci mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się ponownie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

20.05 2013r 

Sprawozdanie z przeprowadzonej na terenie województwa śląskiego zbiórki publicznej nr 618/GM/2012.

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie województwa śląskiego w terminie od 1.05.2012r do 30.04.2013r przez Fundację im. Ewy Pawłowskiej Z uśmiechem w przyszłość  z siedzibą w Częstochowie.  Zbiórka przeprowadzona i wydatkowana zgodnie z decyzją nr 618/GM/2012 wydaną przez Śląski Urząd Marszałkowski.

Suma zebranych ofiar pieniężnych: 43863,48 zł

W tym:

-środki zebrane do puszek kwestarskich: 8760,79 zł

-środki zebrane do skarbon stacjonarnych: 34468,57 zł

-wpłaty na specjalnie założone konto w ramach zbiórki publicznej: 634,12 zł

Wydatkowane środki (stan na dzień 30.04.2013r): 22225,78 zł

Szczegółowo:

 1. Pokrycie kosztów leczenia, zabiegów, rehabilitacji, konsultacji medycznych, badań lekarskich, zakupu leków oraz sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla podopiecznych Fundacji, - 16674,58 zł,
 2. finansowanie lub dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych (pokrycie kosztu dojazdu, pobytu, rehabilitacji i leczenia podopiecznego Fundacji oraz pokrycie kosztu dojazdu i pobytu rodzica lub  opiekuna) -  1600 zł,
 3. zakup żywności, odzieży, obuwia, środków czystości, artykułów szkolnych oraz gospodarstwa domowego dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej -  3951,20 zł,
 4. pokrycie kosztów organizacji imprez integracyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych dla dzieci z domów dziecka oraz rodzin patologicznych (organizacja Dnia Dziecka, Mikołajek, wyjścia do kina, teatru, pizzerii, wycieczki w ciekawe miejsca oraz plener, poczęstunek Wigilijny i Wielkanocny)  - 0 zł,
 5. zakup odzieży, obuwia, zabawek dla dzieci z domów dziecka oraz rodzin patologicznych - 0 zł.

Koszt przeprowadzenia zbiórki publicznej (w całości pokryty ze środków przekazanych przez Fundatora): 2003,22 zł (4,56% sumy zebranej kwoty).

Szczegółowo:

-środki wydatkowane na zakup puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych: 1269,72 zł

-środki wydatkowane na przygotowanie puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych: 733,50 zł

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej, w powyższej treści zostało przekazane do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

2.04.2013r

Zdjęcia z działań Fundacji

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć dokumentujących działania Fundacji. W miarę napływania kolejnych zdjęć dział będzie się powiększał. Zdjęcia można oglądać w zakładce ===> JAK POMAGAMY

31.12.2012r

Podziękowania

Szanowni Państwo,

Zamykając rok działalności charytatywnej Fundacja pragnie podziękować wszystkim Darczyńcom. Tylko dzięki Państwa ofiarności stało się możliwe zorganizowanie wydatnej pomocy dla  naszych podopiecznych. Dzięki Państwu możliwe staje się sfinansowanie pomocy medycznej, rehabilitacyjnej oraz materialnej, która trafia do osób najbardziej potrzebujących. Za to dziękujemy.

Fundacja szczególną wdzięczność pragnie wyrazić dla osób i instytucji, których pomoc i życzliwość była nieoceniona w działaniach Fundacji. Cieszy nas, że jest w naszym kraju tak dużo osób, którym nie jest obojętny los innych. W wielu przypadkach tylko dzięki Państwu było możliwe dotarcie do szerokiego grona darczyńców. Dziękujemy.

Mija rok 2012r. Rok zarówno wielu problemów, ale i wyzwań. Mamy nadzieję, że nadchodzący rok 2013r będzie rokiem lepszym pod każdym względem - czego Państwu i sobie życzymy.

20.12.2012r

Akcja Świąteczna paczka

Pragnąc wesprzeć rodziny, których sytuacja materialna jest skrajnie ciężka przygotowaliśmy paczki świątecznie. Łączna kwota przeznaczona na zakup paczek - 3100zł pozwoliła przygotować paczki z artykułami pierwszej potrzeby dla najuboższych. Widząc jak potrzebne są takie działania mamy nadzieję, że nasza akcja przybierze charakter cykliczny. Mamy również nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli przekazać na ten cel większe środki. Wiele jednak zależy od Państwa – naszych darczyńców, ludzi wielkiego serca.

05.11.2012r 

Akcja Znicz - wielka kwesta na rzecz naszych podopiecznych 

W szczególnym czasie jakim jest dzień wszystkich świętych nasza Fundacja zorganizowała wielką kweste na rzecz naszych podopiecznych. W akcji wzieło udział blisko czterdziestu wolontariuszy. Akcja trwała od 31.10 do 4.11.2012r. 

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, wolontariuszom, uczniom klas wojskowych a także osobą bez których nie byłoby możlwe zorganizowanie akcji na taką skale. Szczególne podziękowania należą się Dyrektorowi ZSME K.Pułaskiego Arkadiuszowi Śpiewakowi oraz płk.Stanisławowi Ujmie. 

5.07.2012r

Prezydent Częstochowy wsprł naszą akcję charytatywną

Nasza Fundacja zorganizowała zbiórkę charytatywną podczas otwarcia  Parku Atrakcji na ul. Złotej w Częstochowie (29.06.2012r). 

Chcielibyśmy serdecznie podziękować właścicielowi parku, który wydał zgodę na przeprowadzenie akcji oraz udzielił nam bardzo dużej pomocy. 
Miło nam jest poinformować, że obecny na uroczystości otwarcia parku prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, również wsparł naszą akcję niebagatelnym datkiem.
Za okazane zaufanie i pomoc dziękujemy wszystkim ofiarodawcą!

16.05.2012r

Nasze działania w ramach zbiórki publicznej

Nasza Fundacja  rozpoczeła szeroką akcję, której celem jest zdobycie środków na leczenie i rehabilitacje naszych podopiecznych. 

Możecie państwo spotkać naszych wolontariuszy kwestujących na terenie wielu miejscowości województwa Śląskiego. Mamy również nadzieję umieścić sporą liczbę skarbonek stacjonarnych w sklepach oraz  punktach handlowo-usługowych.

Zachęcamy do wsparcia naszej akcji!

15.05.2012r

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!

Od wczoraj możecie Państwo  śledzić aktywność naszej Fundacji również na Facebooku. 

Obiecujemy, regularnie informować o naszych działaniach. Prosimy jednak o cierpliwość - nasza początkująca Fundacja stoji wciąż przed wieloma wyzwaniami natury organizacyjnej.
Przy okazji załączamy serdeczne podziękowania dla Agaty Olczak, która  odpowiada za stworzenie oraz rozwój naszego facebookowego profilu.

www.facebook.com/ZUsmiechemWPrzyszlosc

08.05.2012r

Nasza Fundacja dostała zgodę prowadzenie zbiórki publicznej

Zgoda na prowadzenie zbiórki publicznej  na terenie województwa śląskiego została wydana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Decyzja NR 618/GM/2012 z dnia 17 marca 2012r - ważna do 30.04.2013r.